งานสัมมนาทางสัตวแพทย์แบบออนไลน์

จาก

ฮิลส์ เอเชีย

เรียนรู้ 3 หัวข้อในเวลาเพียง 2.5 ชั่วโมง

21 ตุลาคม 2564

ฮ่องกง/ ไต้หวัน/ อินโดนีเซีย/ มาเลเซีย/
ฟิลิปปินส์/ สิงคโปร์/ จีน: 20:00 – 22:30 น.
เกาหลี: 21:00 – 23:30 น.
ประเทศไทย: 19:00 – 21:30 น.
อินเดีย: 17:30 – 20:00 น.

ลงทะเบียน

By ticking this box, I consent to receive communications from Hill’s Asia.
By ticking this box, I consent for Hill’s Asia to share my personal information with Hill’s Thailand (if I am from Thailand) or Hill’s Taiwan (if I am from Taiwan) for me to receive communication from Hill’s Thailand or Hill’s Taiwan.
이 확인란을 선택함으로써 본인은 모든 이용약관을 읽었으며 이에 동의합니다
勾選此框,即表示我同意接收來自 Hill’s Asia 的聯繫。
通過勾選此框,我同意 Hill’s Asia 與 Hill’s Thailand(如果我來自泰國)或 Hill’s Taiwan(如果我來自台灣)分享我的個人信息,以便我接收來自 Hill’s Thailand 或 Hill’s Taiwan 的訊息。
คลิกเลือกกล่องข้อความ เพื่อยินยอมการรับข่าวสารจากฮิลส์ เอเชีย
คลิกเลือกกล่องข้อความ เพื่อยินยอมให้ฮิลส์ เอเชียแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของฉันกับฮิลส์ ประเทศไทย (หากฉันมาจากประเทศไทย) หรือฮิลส์ ไต้หวัน (หากฉันมาจากประเทศ) เพื่อรับข่าวสารจากทางฮิลส์ ประเทศไทย หรือ ฮิลส์ ไต้หวัน
By clicking "Register Now", I consent to the Terms and Conditions https://www.hillspet.com/terms-and-conditions and that Hill’s Pet Nutrition Asia Limited ("Hill’s Asia") collects my personal information above for the purpose of administration of my access to the webinars at Hill’s Asia Vet CE website. I further acknowledge and agree that Hill’s Asia will share my personal information with Hill’s Pet Nutrition (THAILAND) Co., Ltd. ("Hill’s Thailand") (if I am from Thailand) and Hill’s Pet Nutrition Taiwan Ltd. ("Hill’s Taiwan") (if I am from Taiwan) for the same purpose. I understand that Hill’s Asia will handle my personal information in accordance with its Privacy Policy https://www.hillspet.com/privacy-policy and Hill’s Thailand and Hill’s Taiwan will handle my personal information in accordance with their privacy policies: Privacy Policy of Hill’s Thailand https://www.hills.co.th/legal-statement-and-privacy-policy or Privacy Policy of Hill’s Taiwan https://www.hills.com.tw/legal-statement-and-privacy-policy.
點擊“立即註冊",即表示我同意 https://www.hillspet.com/terms-and-conditions 條款和條件,並且 Hill’s Pet Nutrition Asia Limited("Hill’s Asia")出於上述目的收集我的個人信息管理我訪問 Hill’s Asia Vet CE 網站上的網絡研討會。我進一步承認並同意 Hill’s Asia 將與 Hill’s Pet Nutrition (THAILAND) Co., Ltd.("Hill’s Thailand")(如果我來自泰國)和 Hill’s Pet Nutrition Taiwan Ltd.("Hill’s Taiwan")共享我的個人信息(如果我來自台灣)出於同樣的目的。我了解 Hill’s Asia 將根據其隱私政策 https://www.hillspet.com/privacy-policy 處理我的個人信息,Hill’s Thailand 和 Hill’s Taiwan 將根據其隱私政策處理我的個人信息:Hill’s Thailand https://www.hills.co.th/legal-statement-and-privacy-policy 或Hill’s Taiwan隱私政策 https://www.hills.com.tw/legal-statement-and-privacy-policy.
คลิกเลือก "ลงทะเบียน" เพื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข https://www.hillspet.com/terms-and-conditions และยินยอมให้ Hill’s Pet Nutrition Asia Limited ("Hill’s Asia") เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของฉันด้านบน เพื่อจุดประสงค์ในการบริหารจัดการการเข้าร่วมงานสัมมนาแบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ Hill’s Asia Vet CE และฉันรับทราบและยอมรับการส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของฉันจาก Hill’s Asia ให้กับทาง บริษัท ฮิลส์ เพ็ท นูทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ("ฮิลส์ ประเทศไทย") (ในกรณีที่ฉันมาจากประเทศไทย) และ บริษัท ฮิลส์ เพ็ท นูทริชั่น (ไต้หวัน) จำกัด ("ฮิลส์ ไต้หวัน") (ในกรณีที่ฉันมาจากประเทศไต้หวัน) เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน ฉันเข้าใจว่า Hill’s Asia มีมาตรการในการดูแลข้อมูลส่วนตัวของฉันตามนโยบายความเป็นส่วนตัว https://www.hillspet.com/privacy-policy และฮิลส์ ประเทศไทย และฮิลส์ ไต้หวัน จะมีมาตรการในการดูแลข้อมูลส่วนตัวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละประเทศ นโยบายความเป็นส่วนตัวของประเทศไทย https://www.hills.co.th/legal-statement-and-privacy-policy นโยบายความเป็นส่วนตัวของประเทศไต้หวัน https://www.hills.com.tw/legal-statement-and-privacy-policy.
หากคุณเข้าร่วมจากสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา หรือดินแดนของสหรัฐอเมริกาในเปอร์โตริโกและหมู่เกาะเวอร์จิน และต้องการการสัมมนาผ่านเว็บนี้เพื่อรับเครดิต RACE โปรดกรอกแบบสำรวจของ Hill ที่ form.gle/CJUwsq5ebj6LfFyQ6 เพื่อให้เราสามารถรับรองเครดิต CE ของคุณด้วย RACE/AAVSB

วิทยากร

ตอบคำถามกันแบบสด ๆ กับทุกคำถามของคุณ โดยเหล่าวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เพียงคุณนั่งอยู่ที่บ้านเท่านั้น!

Jan S. Suchodolski

DrMedVet, PhD, DACVM

Katie Tolbert

DVM, PhD, DACVIM (SAIM)

เบ็คกี้ มัลลิส

DVM, DACVN

เหตุผลที่ไม่ควรพลาดงานสัมมนานี้

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

การแก้ปัญหาท้องเสียในสุนัข

  • การวินิจฉัย
  • การรักษา
  • ความสำคัญของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร

เข้าร่วมฟรี

100% ฟรี! สำหรับทุกคน
ดังนั้น อย่าลืมชวนเพื่อนและเพื่อนร่วมงานของคุณมาร่วมสัมมนานี้

เลือกภาษาของคุณ 언어 선택 คำแปล เลือกเลือกภาษา

การแปลพร้อมกันทั่วทั้งเหตุการณ์: 모든 강의와 질의응답 시간에 동시 통역이 제공됩니다 :   提供所有會議同步口譯 แปลแปลพร้อมแปลงาน 

 
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาเกาหลี
  • ภาษาจีน
  • ภาษาไทย

มีสิทธิ์ได้รับเครดิต CE

  • รับเครดิต CE สูงสุด 2.5 ชั่วโมงแบบสดและแบบดูย้อนหลัง

กำหนดการ

เพลิดเพลินไปกับงานสัมมนาแบบมีคุณภาพ หยิบเครื่องดื่มแก้วโปรดของคุณและเข้าร่วมกับเราในการบรรยายที่น่าสนใจ 3 หัวข้อและการอภิปรายจากวิทยากร

นับถอยหลังก่อนการสัมมนาเริ่มเวลา 19:45 น. HKT (18.45 น. ประเทศไทย)

วิทยากร: Jan S. Suchodolski, DrMedVet, PhD, DACVM
พยาธิสรีรวิทยาของโรคทางเดินอาหารมีความซับซ้อนและมักมีการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุ้มกัน สารก่อโรคในทางเดินอาหาร และไมโครไบโอม (Microbiome) ของทางเดินอาหารร่วมด้วย เราเรียกภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของไมโครไบโอมของทางเดินอาหารว่า ภาวะdysbiosis ภาวะนี้มักเป็นส่วนสำคัญในการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ซึ่งมีผลต่อการแสดงอาการทางคลินิกในผู้ป่วยจำนวนมาก การสัมมนาในหัวข้อนี้จะบรรยายถึงการค้นพบใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทางเดินอาหารและจุลินทรีย์ และวิธีการรักษาที่แตกต่างกันต่อ ภาวะdysbiosis (เช่น อาหาร ยาปฏิชีวนะ และโปรไบโอติก)
คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบเวลาบรรยายในเขตเวลาท้องถิ่นของคุณ
22 กรกฎาคม

20:40 HKT

21:40 KST
19:40 ไอซีที
คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบเวลาบรรยายในเขตเวลาท้องถิ่นของคุณ
วิทยากร: Katie Tolbert, DVM, PhD, DACVIM (SAIM)
ท้องเสียเป็นคำกล่าวที่พบได้บ่อยจากเจ้าของสุนัขเวลาพามาพบสัตวแพทย์ อย่างไรก็ตามภาวะท้องเสียไม่ได้เป็นอาการที่มีความจำเพาะต่อโรคของระบบทางเดินอาหาร แต่เป็นอาการที่สามารถเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ การวางแผนเพื่อระบุและรักษาสาเหตุของภาวะท้องเสียได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย การบรรยายในหัวข้อนี้จะแนะนำหลักที่สำคัญเพื่อให้ประสบความสำเร็จ รวมไปถึงการประมวลอาการที่แสดงออกต่าง ๆ ที่พบได้บ่อยซึ่งสามารถใช้ในการแยกว่าเป็นภาวะท้องเสียจากทางเดินอาหารส่วนต้นหรือส่วนท้าย มีการแนะนำ checklist ที่ช่วยในการตรวจร่างกาย และแผนผังขั้นตอนในการตรวจวินิจฉัยเพื่อค้นหาสาเหตุของภาวะท้องเสียที่แท้จริง กระบวนการรักษาที่ใช้ในปัจจุบันและการรักษาแนวทางใหม่ ๆ รวมไปถึงตัวอย่างเคสจริงจากคลินิก ทั้งหมดจะอยู่ในสัมมนาหัวข้อนี้
คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบเวลาบรรยายในเขตเวลาท้องถิ่นของคุณ
22 กรกฎาคม

21:05 น. ฮ่องกง

22:05 KST
20:05 ไอซีที
คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบเวลาบรรยายในเขตเวลาท้องถิ่นของคุณ
วิทยากร: Becky Mullis, DVM, DACVN
ในหัวข้อนี้ วิทยากรซึ่งเป็นสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการที่ผ่านการรับรอง จะมาสนทนาถึงการพิจารณาสารอาหารที่เหมาะสมต่อการจัดการสุนัขที่มีภาวะท้องเสีย รวมถึงการใช้ไฟเบอร์ และกลยุทธในการปรับเปลี่ยนไมโครไบโอมในทางเดินอาหาร
คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบเวลาบรรยายในเขตเวลาท้องถิ่นของคุณ
22 กรกฎาคม

20:05 น. ฮ่องกง

21:05 KST
19:05 ไอซีที
คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบเวลาบรรยายในเขตเวลาท้องถิ่นของคุณ
รับฟังคำตอบจากทุกคำถามในการอภิปรายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของเรา ในรูปแบบออนไลน์แบบสด ๆ และโต้ตอบได้เต็มรูปแบบ!
วิทยากร: Drs Jan S. Suchodolski, Katie Tolbert and Becky Mullis
22 กรกฎาคม

22:00 HKT

23:00 KST
21:00 ICT
คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบเวลาบรรยายในเขตเวลาท้องถิ่นของคุณ

อย่าพลาด!

ลงทะเบียนตอนนี้สำหรับสัมมนาในวันที่ 21 ตุลาคม!

จองที่นั่งของคุณสำหรับหนึ่งในงาน CE ที่น่าตื่นเต้นที่สุดและเรียนรู้ ได้แบบสบาย ๆ ที่บ้านของคุณเอง

สัมมนาที่ผ่านมา

Why Canine GI microbiome and dysbiosis matters to GI diseases
Initial approach to diagnosis/management of canine diarrhea
มุมมองของนักโภชนาการ: การให้อาหารสุนัขที่มีอาการท้องร่วง
เล่นวีดีโอ
Thinking like a cat:
get stress out of my life
เล่นวีดีโอ
จัดการกับความเครียด – เคล็ดลับในการปฏิบัติสำหรับทีมดูแลสุขภาพสัตว์
เล่นวีดีโอ
ข้อเท็จจริงและตำนานเกี่ยวกับโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และน้ำ ในโภชนาการสำหรับแมว
เล่นวีดีโอ
ข้อผิดพลาดทั่วไปในการจัดการแมว CKD และเจ้าของแมว

Hill's Pet Nutrition Asia Limited (“회사”)는 해당인 정보 보호법 및 규정에 따라 귀하의 개인 정보를 관리합니다. 회사는 귀하의 개인 정보를 다음과 같이 수집 및 처리하고자합니다. 이 양식을 검토하고이 양식의 내용에 동의하는 경우 각 "동의"열에있는 🗹 확인란을 선택하고이 양식의 모든 필드를 채우고 "지금 등록"을 클릭하여 이용 약관에 대한 동의를 표시하십시오 https://www.hillspet.com/terms-and-conditions.. 이 양식에서 사용되는 용어의 정의는 관련 법령정에 따릅니다. 귀하는 아래의 각 항목에 대한 동의를 거부 할 권리가 있으며 동의를 거부 할 경우 Hill's Asia Vet CE 웹 사이트에서 웨비나에 액세스하지 못할 수 있습니다.

(필수) 개인정보 수집 및 รีเซียร์ 수집항목/전달 시기 및 방법 보유/이용기간
일반인정보에 대한 수집 이름, 이메일 주소, 근무처, 직함 Hill's Asia Vet CE 웹 사이트에서 제공되는 웨비나에 대한 접근 권한을 관리하기 위해서 (ก) 웹 사이트에서
vetsupport_asia@hillspet.com
으로의 등록 취소 요청 또는
(b) Hill의 Asia Vet CE 웹 사이트 운영 중단 이전까지
해외 제 3 자 이전 VetEducation Pty
Ltd, ออสเตรเลีย (info@veteducation
.com.au)
이름, 이메일 주소, 근무처, 직함 수집시 개인 정보는 정보 통신망을 통해 이전됩니다. Hill's Asia Vet CE 웹 사이트에서 제공되는 웨비나에 대한 접근 권한을 관리하기 위해서 (ก) 웹 사이트에서
vetsupport_asia@hillspet.com
으로의 등록 취소 요청 또는
(b) Hill의 Asia Vet CE 웹 사이트 운영 중단 이전까지
(선택) 개인정보 수집 및 รีเซียร์ 수집항목/전달 시기 및 방법 보유/이용기간
홍보 및 마케팅 정보 수신 회사는 귀하가 제공 한 이메일 또는 번호를 번호를 통해 회사 상품 또는 프로모션과 관련된 정보를 제공 할 수 있습니다. เกาหลีเหนือ 정보 통신망 이용 촉진 정 정보 보호 등에 관한 법률에 따른 광고성 정보 수신에 대한 동의
홍보 및 마케팅 메시지 관련 개인 정보 수집 이름, 이메일 주소, 근무처, 직함 프로모션, 마케팅 및 광고 정보 전송 구독 취소 후 10 일까지
판촉 케팅 마케팅 메시지와 관련된 제 3 คน 전 이전 Colgate-Palmolive Co. (미국) 및 글로벌 계열사 전체 목록은 . คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ https://www.colgatepalmolive.com
/en-us/legal-privacy-policy/data-controllers
에서 확인할 수 있으며 최고 개인 정보 보호 책임자의 연락처 정보는 https://www.colgatepalmolive
.com/en-us/contact-us
의 "연락처"에서 찾을 수 있습니다.)
이름, 이메일 주소, 근무처, 직함 수집시 개인 정보는 정보 통신망을 통해 이전됩니다. 홍보, 마케팅 및 광고 정보 전송 관리 및 운영 구독 취소 후 10 일까지
Jan S. Suchodolski
DrMedVet, PhD, DACVM
Jan S. Suchodolski สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียในปี 1997 หลังจากทำงานหลายปีในคลินิกเฉพาะทางสัตว์ขนาดเล็ก เขากลับมาเรียนที่สถาบันการศึกษาและได้รับปริญญาเอกด้านจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัย Texas A&M สำหรับเขา ทำงานเกี่ยวกับเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับการประเมินจุลินทรีย์ในลำไส้
เขาเป็นคณะกรรมการที่ได้รับการรับรองด้านภูมิคุ้มกันโดย American College of Veterinary Microbiologists (ACVM) ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์และรองผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ GI
Katie Tolbert
DVM, PhD, DACVIM (SAIM)
Dr. Katie Tolbert สำเร็จการศึกษา SAIM และ Ph.D. ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์เปรียบเทียบที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนา เธอเป็นรองศาสตราจารย์ด้านคลินิกในห้องปฏิบัติการระบบทางเดินอาหารที่มหาวิทยาลัย Texas A&M เธอยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้สอนคลินิกสัตวแพทย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนา
โครงการวิจัยของเธอมุ่งเน้นไปที่โรคระบบทางเดินอาหารในสัตว์ขนาดเล็กที่มีความสนใจเฉพาะในประสิทธิภาพของสารปกป้องระบบทางเดินอาหารและการรักษาอื่นๆ สำหรับการรักษาโรคทางเดินอาหารเฉียบพลันและเรื้อรังในสุนัขและแมว เธอได้ตีพิมพ์ต้นฉบับบทวิจารณ์กว่า 60 ฉบับ และได้รับรางวัล Zoetis Award for Excellence in Veterinary Research ในปี 2018
Mullis_Becky
เบ็คกี้ มัลลิส
DVM, DACVN
Dr. Mullis ได้รับวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ในปี 2006 และ DVM จากมหาวิทยาลัยเทนเนสซีในปี 2010 จากนั้นเธอก็สำเร็จการฝึกงานด้านสัตว์ขนาดเล็กเป็นเวลา 1 ปีในเมือง Chattanooga รัฐเทนเนสซี หลังจากทำงานเป็นสัตวแพทย์ฉุกเฉินเป็นเวลา 2 ปี เธอกลับมาที่มหาวิทยาลัยเทนเนสซีซึ่งเธอสำเร็จการศึกษาด้านโภชนาการทางคลินิก
เธอได้รับตำแหน่งนักการทูตใน American College of Veterinary Nutrition ในปี 2559 ปัจจุบัน ดร. Mullis เป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข้อมูลเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์ในทีม Global Professional Veterinary Affairs ที่ Hill's Pet Nutrition นอกจากนี้ เธอยังเป็นผู้ช่วยคณาจารย์ที่ Kansas State University College of Veterinary Medicine ซึ่งเธอช่วยสอนหลักสูตร Veterinary Nutrition Course ให้กับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 3